Số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ đô la đã được chuyển ra khỏi kho lưu trữ dài hạn trong tháng 11

Cuộc biểu tình của BTC trong tháng 11 đã giúp nó kiểm tra mức giá cao nhất mọi thời đại, nhưng hơn 1% nguồn cung của Bitcoin đã được chuyển ra khỏi kho lưu trữ dài hạn trong cùng khoảng thời gian này.

Theo số liệu ‘hodlwaves’ của Unchained Capital, khoảng 15% Bitcoin đã không được di chuyển trong 5 và 7 năm cuối cùng đã được di chuyển kể từ ngày 1 tháng 11.

“Gần 1% tổng nguồn cung Bitcoin đã chuyển ra khỏi kho lưu trữ dài hạn (> 1 năm ở cùng một địa chỉ) trong thời gian giá tăng từ $ 13.700- $ 19.670 vào tháng 11. 61,43% nguồn cung Bitcoin không thay đổi trong hơn 1 năm.”

Thị phần của nguồn cung BTC được đại diện bởi các đồng tiền không hoạt động trong khoảng từ hai đến ba năm cũng giảm từ 12,20% xuống 11,58% – mức giảm gần 5% trong tháng 11, trong khi các đồng tiền không di chuyển trong vòng từ một đến hai năm đã giảm từ 17,87% xuống 17,13% – giảm 4%.

Tuy nhiên, số lượng Bitcoin không di chuyển trong ít nhất bảy năm đã tăng nhẹ trong tháng.

Đáng ngạc nhiên là việc di chuyển on-chain của Bitcoin trong ngắn hạn đã giảm trong tháng 11, với tỷ lệ nguồn cung di chuyển lần cuối từ một ngày đến một tuần đã giảm từ 3,72% vào đầu tháng xuống 2,94% vào ngày 30 tháng 11.

Sự thay đổi lớn nhất của tháng 11 xảy ra trong “hodlwave” từ một tuần sang một tháng, cho thấy tỷ lệ nguồn cung của Bitcoin đã thay đổi trong khoảng thời gian từ bảy đến 30 ngày. Nó đã tăng từ 6,28% lên 8,20% trong tháng 11.

Chỉ 38,5% nguồn cung của Bitcoin đã hoạt động on-chain trong 12 tháng qua.

Công ty tổng hợp dữ liệu thị trường tiền điện tử Glassnode đã phát hành một số liệu tăng giá khác, ước tính rằng gần 19,6 triệu địa chỉ Bitcoin đã hoạt động trong tháng 11.

Địa chỉ hoạt động Bitcoin | Nguồn: Glassnode

Do đó, tháng 11 đã chứng kiến ​​số lượng ví hoạt động cao thứ hai trong một tháng duy nhất trong lịch sử của Bitcoin, chỉ đứng sau 21,6 triệu ví hoạt động trong tháng 12 năm 2017.

Tháng 11 bao gồm cây nến hàng tháng lớn nhất trong lịch sử của Bitcoin khi đo lường từ giá mở cửa đến giá đóng cửa, với BTC tăng 42% từ khoảng $ 13.800 đến $ 19.700.

Bài viết liên quan