Cách làm tròn số trong Excel bằng Hàm ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN

Nếu bạn không muốn hiển thị giá trị thập phân trong Excel, bạn có thể đơn giản hóa dữ liệu số của mình bằng các hàm ROUND. Excel cung cấp ba chức năng: ROUND, ROUNDUP và ROUNDDOWN. Hãy xem cách…

30-10-2019 Thủ thuật Excel , Thủ thuật Office
Cách sử dụng Hàm VLOOKUP trong Excel

Hàm VLOOKUP là gì? Hàm VLOOKUP thực hiện tra cứu dọc bằng cách tìm kiếm một giá trị trong cột đầu tiên của bảng và trả về giá trị trong cùng một hàng ở vị trí index_number . Hàm VLOOKUP…

30-10-2019 Thủ thuật Excel , Thủ thuật Office
Cách xóa bỏ dấu chấm trong dãy số trên Excel cực kỳ đơn giản

Thông thường, các dấu chấm trong dãy số sẽ có nhiệm vụ ngăn cách, giúp người nhìn dễ quan sát hơn, giảm thiểu khả năng sai số và nhầm lẫn. Tuy nhiên, việc để dấu chấm lại gây khó dễ…

29-10-2019 Thủ thuật Excel
3 cách tính tổng trong Excel

Khi làm việc với bảng số liệu trên Excel, thao tác tính tổng vùng dữ liệu nào đó là thao tác cơ bản và đơn giản trên Excel. Thông thường khi muốn tiến hành tính tổng vùng số liệu được cho,…

24-10-2019 Thủ thuật Excel , Thủ thuật Office , Tin công nghệ
Cách sửa lỗi font chữ Word, Excel, chuyển mã font chữ siêu nhanh

Trong khi tìm tài liệu trên mạng bạn hẳn đã bắt gặp những file .doc, .docx không thể đọc nổi do lỗi font. Thường chúng là những file tài liệu được viết bằng những font chữ cũ như .VnTime, hiện…

24-10-2019 Thủ thuật Excel , Thủ thuật Office , Thủ thuật Word , Tin công nghệ