Cách cài file DEB trong Ubuntu

Bài viết dành cho người mới bắt đầu này giải thích cách cài đặt gói deb trên Ubuntu. Cách dễ nhất là sử dụng Ubuntu Software Center. Tìm kiếm ứng dụng theo tên và cài đặt ứng dụng đó từ đó.

Cuộc sống sẽ quá đơn giản nếu bạn có thể tìm thấy tất cả các ứng dụng trong Ubuntu Software Center. Rất tiếc, điều đó không phải sự thật.

Một số phần mềm có sẵn thông qua gói “deb”. Đây là các file lưu trữ kết thúc bằng phần mở rộng .deb.

Bạn có thể coi các file .deb giống như file .exe trong Windows. Bạn nhấp đúp vào file .exe và quy trình cài đặt sẽ được bắt đầu trong Windows. Các gói deb cũng khá giống vậy.

Bạn có thể tìm thấy các gói deb này trong phần tải xuống trên trang web của nhà cung cấp phần mềm. Ví dụ: nếu muốn cài đặt Google Chrome trên Ubuntu, bạn có thể tải xuống gói deb của Chrome từ trang web của nó.

Bây giờ câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để bạn cài đặt các file deb? Có nhiều cách cài đặt gói deb trên Ubuntu. Bài viết sẽ chỉ cho bạn từng cách một trong hướng dẫn này.

Cài đặt file .deb trên Ubuntu và các bản phân phối Linux dựa trên Debian

Bạn có thể chọn công cụ GUI hoặc công cụ dòng lệnh để cài đặt gói deb. Sự lựa chọn là của bạn.

Hãy tiếp tục và xem cách cài đặt file deb.

Phương pháp 1: Sử dụng Software Center mặc định

Phương pháp đơn giản nhất là sử dụng Software Center mặc định trong Ubuntu. Không có gì đặc biệt để làm ở đây. Chỉ cần chuyển đến thư mục mà bạn đã tải xuống file .deb (thường là thư mục Downloads) và nhấp đúp vào file.

Nhấp đúp vào file đã tải xuống

Nhấp đúp vào file đã tải xuống

Nhấp đúp vào file .deb đã tải xuống để bắt đầu cài đặt

Software Center sẽ mở ra, nơi bạn sẽ thấy tùy chọn cài đặt phần mềm. Tất cả những gì bạn phải làm là nhấn vào nút Install và nhập mật khẩu đăng nhập.

Nhấn vào nút Install

Nhấn vào nút Install

Việc cài đặt file deb sẽ được thực hiện thông qua Software Center.

Phương pháp 2: Sử dụng ứng dụng Gdebi để cài đặt các gói deb có dependency

Một lần nữa, cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu mọi thứ luôn suôn sẻ. Nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy.

Bây giờ, bạn đã biết file .deb có thể được cài đặt dễ dàng thông qua Software Center. Hãy nói về lỗi dependency mà bạn có thể gặp phải với một số gói.

Điều xảy ra là một chương trình có thể phụ thuộc vào một phần mềm khác (chẳng hạn như các library – thư viện). Khi nhà phát triển chuẩn bị gói deb cho bạn, họ có thể cho rằng hệ thống của bạn đã có phần mềm đó.

Nhưng nếu không phải như vậy và hệ thống của bạn không có những phần mềm bắt buộc đó, bạn sẽ gặp phải “lỗi dependency”.

Software Center không thể tự xử lý các lỗi như vậy nên bạn phải sử dụng một công cụ khác có tên là gdebi.

Gdebi là một ứng dụng GUI nhẹ với mục đích duy nhất là cài đặt các gói deb. Nó xác định các dependency và cố gắng cài đặt chúng cùng với các file .deb.

Gdebi là một ứng dụng GUI nhẹ với mục đích duy nhất là cài đặt các gói deb

Gdebi là một ứng dụng GUI nhẹ với mục đích duy nhất là cài đặt các gói deb

Bạn có thể cài đặt gdebi từ Software Center hoặc sử dụng lệnh bên dưới:

sudo apt install gdebi

Phương pháp 3: Cài đặt file .deb trong dòng lệnh bằng dpkg

Nếu muốn cài đặt gói deb trong dòng lệnh, bạn có thể sử dụng lệnh apt hoặc lệnh dpkg. Lệnh apt thực sự sử dụng lệnh dpkg bên dưới nó, nhưng apt phổ biến và dễ sử dụng hơn.

Nếu bạn muốn sử dụng lệnh apt cho các file deb, hãy sử dụng nó như sau:

sudo apt install path_to_deb_file

Nếu bạn muốn sử dụng lệnh dpkg để cài đặt gói deb, đây là cách thực hiện:

sudo dpkg -i path_to_deb_file

Trong cả hai lệnh, bạn nên thay thế path_to_deb_file bằng đường dẫn và tên của file deb mà bạn đã tải xuống.

Cài đặt file deb bằng lệnh dpkg trong Ubuntu

Cài đặt file deb bằng lệnh dpkg trong Ubuntu

Nếu gặp lỗi dependency trong khi cài đặt gói deb, bạn có thể sử dụng lệnh sau để sửa lỗi đó:

sudo apt install -f
Bài viết liên quan