Theo một số nhà phân tích, khi Bitcoin tiếp cận mức hỗ trợ tâm lý ở mức 30.000 USD, việc hết hạn 4 tỷ USD trong quyền chọn Bitcoin có thể có lợi cho phe bò.