Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

FPT, MH3, SCS, NTH, HTI, TFC, CAV, NSS vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Viễn thông FPT (FOX): Ngày 24/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/1/2021.

CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3): Ngày 18/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/1/2021.

CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS): Ngày 15/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2020.

CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH): Ngày 30/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/1/2021.

CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Idico (HTI): Ngày 21/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/1/2021.

CTCP Trang (TFC): Ngày 17/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán 29/12/2020.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV): Ngày 16/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/12/2020.

CTCP Nông súc sản Đồng Nai (NSS): Ngày 11/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2020.

Bài viết liên quan