Cách xóa thư mục $Windows.~WS trong Windows 10

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xóa thư mục $Windows.~WS trong thư mục root của ổ Windows 10 để giải phóng dung lượng ổ cứng nếu cần.

Thư mục $Windows.~WS là gì?

Thư mục $Windows.~WS là một thư mục ẩn được tạo trong thư mục root của ổ Windows “C:” trong quá trình nâng cấp lên Windows 10. Tên thư mục WS trong $Windows.~WS là viết tắt của Windows Setup.

Thư mục $Windows.~WS chứa các file thiết yếu của phiên bản hệ thống trước, được sử dụng để cho phép bạn quay lại phiên bản Windows trước.

Thư mục $Windows.~WS là một thư mục ẩn được tạo trong thư mục root của ổ C:
Thư mục $Windows.~WS là một thư mục ẩn được tạo trong thư mục root của ổ C:

Lưu ý:

Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để xóa thư mục $Windows.~WS.

Nếu bạn xóa thư mục Windows.old, $Windows.~BT và/ hoặc $Windows.~WS, bạn sẽ không thể quay lại phiên bản Windows trước đó nữa.

Nếu bạn xóa thư mục $Windows.~WS, bạn cũng nên xóa thư mục Windows.old và $Windows.~ BT để giải phóng thêm dung lượng ổ cứng.

Cách xóa thư mục $Windows.~WS trong Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Sao chép và dán lần lượt các lệnh bên dưới vào Command Prompt vừa mở và nhấn Enter sau mỗi lệnh.

takeown /F "C:\$Windows.~WS\*" /A /R /D Y
 icacls "C:\$Windows.~WS\*.*" /grant *S-1-5-32-544:F /T /C /Q
 RD /S /Q "C:\$Windows.~WS"

3. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Xóa thư mục $Windows.~WS trong Windows 10
Xóa thư mục $Windows.~WS trong Windows 10

Như bạn có thể thấy, cách xóa thư mục $Windows.~WS trong Windows 10 rất đơn giản, đúng không?

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bài viết liên quan