Cách mount hệ thống file Linux bằng WSL2 trên Windows 10

Bắt đầu từ bản build 20211, Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) bao gồm một tính năng mới cho phép bạn đính kèm và mount các ổ vật lý để truy cập vào hệ thống file Linux (chẳng hạn như ext4) vốn không được hỗ trợ trên Windows 10.

Tính năng mới này nhằm giúp bạn truy cập các file Linux bằng File Explorer trên hệ thống khởi động kép chạy Windows 10 và một bản phân phối Linux trên một ổ khác.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các bước để mount và bỏ mount ổ bằng Windows Subsystem for Linux 2.

Mount hệ thống file Linux trên Windows 10

Để mount hệ thống file Linux bằng WSL2, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start trên Windows 10.

2. Tìm kiếm PowerShell, nhấp chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator.

3. Nhập lệnh sau để liệt kê các ổ đĩa vật lý có sẵn và nhấn Enter:

wmic diskdrive list brief

4. Xác nhận đường dẫn ổ trong cột “Device ID”.

5. Nhập lệnh sau để mount hệ thống file Linux và nhấn Enter:

wsl --mount DISKPATH

Nhập lệnh để mount hệ thống file Linux
Nhập lệnh để mount hệ thống file Linux

Trong lệnh này, hãy đảm bảo thay thế DISKPATH bằng đường dẫn của ổ có bản phân phối Linux bạn muốn mount. Ví dụ:

wsl --mount \\.\PHYSICALDRIVE2

Nếu muốn mount một phân vùng cụ thể, thì bạn sẽ cần sử dụng tùy chọn –partition với số của phân vùng. Ví dụ:

wsl --mount \\.\PHYSICALDRIVE2 --partition 1

Sau khi bạn hoàn thành các bước, ổ chứa các file Linux sẽ mount và sẽ hiển thị trên Windows 10.

Mount bất kỳ hệ thống file Linux nào trên Windows 10

Các bước trước đó sẽ chỉ cố gắng mount một ổ vật lý dưới dạng ext4. Nếu muốn chỉ định một hệ thống file khác, bạn sẽ cần sử dụng một lệnh khác với Windows Subsystem for Linux 2.

Để mount một hệ thống file Linux cụ thể trên Windows 10, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm PowerShell, nhấp chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator.

3. Nhập lệnh sau để liệt kê các ổ đĩa vật lý có sẵn trên Windows 10 và nhấn Enter:

wmic diskdrive list brief

4. Xác nhận đường dẫn ổ trong cột “Device ID”.

5. Gõ lệnh sau để mount ổ và nhấn Enter:

wsl --mount DISKPATH -t FILESYSTEM

Trong lệnh này, hãy đảm bảo thay thế DISKPATH và FILESYSTEM cho đường dẫn của ổ và hệ thống file Linux mà bạn muốn mount. Ví dụ, để mount ổ đĩa dưới dạng fat, hãy sử dụng lệnh sau:

wsl --mount DISKPATH -t vfat

Sau khi bạn hoàn thành các bước, ổ chứa các file Linux sẽ mount và bạn có thể truy cập nó bằng cách sử dụng File Explorer.

Truy cập hệ thống file Linux trên Windows 10

Để truy cập file từ hệ thống file Linux trên Windows 10, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở File Explorer.

2. Nhấp vào mục Linux từ ngăn điều hướng bên trái.

3. Trong thanh địa chỉ, điều hướng đến \wsl$ và sau đó truy cập vào thư mục mount. Ví dụ:

\\wsl$\\DISTRO-NAME\\MOUNT-POINT
Điều hướng đến \wsl$ và sau đó truy cập vào thư mục mount
Điều hướng đến \wsl$ và sau đó truy cập vào thư mục mount

Sau khi hoàn thành các bước, bạn sẽ có thể duyệt các file Linux từ hệ thống file không được hỗ trợ nguyên bản trên Windows 10. Ngoài việc sử dụng File Explorer, sau khi ổ được mount, bạn có thể truy cập các hệ thống file như “ext4” từ bảng điều khiển WSL2 bằng các dòng lệnh.

Bỏ mount hệ thống file Linux trên Windows 10

Để bỏ mount hệ thống file Linux trên Windows 10, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm PowerShell, nhấp chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator.

3. Gõ lệnh sau để bỏ mount và tháo ổ, rồi nhấn Enter:

wsl --unmount DISKPATH

Trong lệnh, đảm bảo thay thế DISKPATH bằng Device ID của ổ bạn muốn bỏ mount.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, ổ có hệ thống file Linux sẽ được bỏ mount và tách khỏi Windows 10.

Tính năng này có sẵn bắt đầu với Windows 10 bản build 20211 và dự kiến ​​sẽ có trong các bản phát hành hệ điều hành trong tương lai. Nếu bạn không thể thấy tính năng mới, đó là do bạn đang chạy bản preview mới nhất có sẵn trong Dev Channel.

Bài viết liên quan